صفحه اصلی > کمیته علمی > اعضای کمیته علمی 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت

1

دکتر تیمور آقا ملایی

CV

2

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

CV

3

دکتر ابراهیم افتخار

CV

4

دکتر امین قنبرنژاد

CV

5

دکتر حسام علیزاده

CV

6

دکتر معصومه ‌خيرانديش

CV

7

دکتر ساناز سليماني

CV

8

دکتر فرح ‌مويدي

CV

9

دکتر مرضيه ‌نيك پرور

CV

10

دکتر عبدالحسین مدنی

CV

11

دکتر سارا بحری

CV

12

دکتر سودابه بهروج

متخصص بیماری های قلب و عروق

13

دکتر امید اسماعیلی

CV

14

دکتر مهدی زارع

CV

15

دکتر آزاده مرادخاني

CV

16

دکتر هادی یوسفی

CV