صفحه اصلی > کمیته علمی > اعضای کمیته علمی 

 

 ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت

1

 

دکتر تیمور آقا ملایی

 

CV

2

 

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

 

CV

3

 

دکتر ابراهیم افتخار

 

CV

4

 

دکتر امین قنبرنژاد

 

CV

5

 

دکتر حسام علیزاده

 

CV

6

 

دکتر معصومه ‌خيرانديش

 

CV

7

 

دکتر ساناز سليماني

 

CV

8

 

دکتر فرح ‌مويدي

 

CV

9

 

دکتر مرضيه ‌نيك پرور

 

CV

10

 

دکتر عبدالحسین مدنی

 

CV

11

 

دکتر سارا بحری

 

CV

12

 

دکتر سودابه بهروج

 

متخصص بیماری های قلب و عروق

13

 

دکتر امید اسماعیلی

 

CV

14

 

دکتر مهدی زارع

 

CV

15

 

دکتر آزاده مرادخاني

 

CV

16

 

دکتر هادی یوسفی

 

CV

17

 

شکرالله محسنی

 

CV

18

 

دکتر عبدالله غریب زاده

 

CV

19

 

دکتر حسام الدین کمال زاده

 

CV